mazury15.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury4.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury12.jpgmazury14.jpg
Do góry

O elektowniach wiatrowych

Dokumenty dotyczące elektrowni wiatrowych

Poradnik dla osób które chcą wpłynąć na decyzję odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Opinia prof. dr hab. Grzegorza Pojmańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki  dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych.

 

Pismo z Ministerstwa Zdrowia na temat szkodliwości hałasu.

Pismo powstało  podczas początkowej fazy konsultacji w sprawie hałasu środowiskowego.

Ligi Walki z Hałasem sporządziła opinię dotyczącą braku właściwych uregulowań prawnych odnośnie pomiaru hałasu emitowanego przez wiatraków.

Wzór pisma zapowiedzi wykupienia przez gminę całych nieruchomości w przypadku realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej bliżej niż 3 km od budynków mieszkalnych.

Deklaracja Koalicji stowarzyszeń Bezpieczna Energia

Załącznik do deklaracji

Farmy wiatrowe a mikroenergetyka

Interpelacja poseł Iwony Arent z 21.05.2012

Interpelacja poseł Lidii Staroń z 15.05.2012

ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI
Fundacja Zielone Płuca Polski
Białystok

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 36 ust. 1 Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Uprawnienia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
„Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”

prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek PAN, wiceprzewod. Komitetu Informat. PAN
prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk, Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, członek Komitetu Patofizjologii PAN
prof. dr hab. Stanisław Staśko, członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN
dr inż. Henryk Wojciechowski, ekspert od elektrowni wiatrowych
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, członek PAN, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN
Wrocław, 25 lutego 2010

Podstawę książki stanowi raport naukowy prezentujący oryginalne, przeprowadzone przez autorkę badania ludzi, u których pojawiły się podobne objawy, a którzy zamieszkiwali w pobliżu dużych, przemysłowych turbin wiatrowych (o mocy 1.5–3 MW). Badania prowadzone były od 2004 roku.

Tłumaczenie powstało dzięki STOPwiatrakom.eu

Energetyka wiatrowa a społecznosci lokalne.

Opracowanie z kwietnia 2011

BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Piotr Marczak
Główny specjalista
w Biurze Analiz i Dokumentacji

 
 
Powered by Phoca Download