mazury5.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury7.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury8.jpgmazury14.jpg

NIK zbada wiatrowych farmerów

Informacja pobrana ze strony WikiDuszniki.

Zdaje się, że nie tylko wakacje szkolne dobiegają końca. Kończą się też chyba wreszcie wakacje prawne dla inwestycji farm wiatrowych.

Komisja Sejmowa do Spraw Kontroli Państwowej  zwróciła się, na wniosek pos. Julii Pitery do NIK, by ten włączył do planu kontroli procesy inwestycyjne oraz przebieg prac związanych ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach.

Julia Pitera poinformowała o tym wczoraj w mailu:

Szanowna Pani Hanno,

 Pragnę jeszcze raz podziękować za przesłanie materiałów, o które prosiłam. Łacznie z tymi, które już miałam jest to solidna partia materiałów dowodzących patologii towarzyszących tym inwestycjom. Dziś przekazuję wszystko do NIK, gdyż zgłosiłam do planu kontroli NIK wniosek o kontrolę tych procesów inwestycyjnych. Poniżej podaję link do stenogramu z posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Po otwarciu proszę w wyszukiwarkę (Ctrl + F) wpisać "pitera" i trafi Pani na treść mojego wystąpienia. Jak się Pani zorientuje wszyscy członkowie komisji poparli zgłoszony przeze mnie temat:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/Main7?OpenForm&KOP

 Pozdrawiam serdecznie

Julia Pitera

Zacytujmy fragmenty stenogramu z posiedzenia komisji:

 pos. J. Pitera (PO)

„…są robione plany zagospodarowania przestrzennego przez przyszłych inwestorów – nawet nie jest tak, że oni opłacają, oni wręcz kierują firmy projektowe, które przysyłają gotowe plany; mało tego, przygotowują uchwały i zarządzenia, które następnie są wprowadzane przez burmistrzów, to znaczy są podpisywane, rady uchwalają uchwały przygotowane przez te firmy inwestycyjne. To jest dzisiaj poważny problem.”

 „Wszyscy stwierdzają, że jest naruszenie prawa, lecz nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania od burmistrzów i od wójtów legalności postępowania.”

 „… mam umowy sponsorskie, mam nazwy firm, które wykonują te plany zagospodarowania. To jest wszystko stwierdzone, naprawdę. Jestem gotowa dać nawet materiał wyjściowy do tej kontroli. To nadzwyczaj pilna sprawa, która musi być skontrolowana. Dziękuję.”

 

 Poseł Czesław Hoc (PiS) – spoza składu Komisji:

 „Dziękuję, panie przewodniczący. Chociaż nie jestem członkiem tej Komisji, chciałbym się odnieść do propozycji pani poseł Pitery i jakby wzmocnić ten głos, ale jednocześnie przestrzec przed tym, że tak naprawdę te firmy zlecają, w sposób bezczelny zlecają, plany zagospodarowania przestrzennego, i RIO to dokładnie artykułuje. Natomiast prokuratura nic nie robi, dlatego że nie ma szkody na rzecz urzędu gminy i miasta. I dlatego prokuratura musi to umarzać. I to jest skandaliczne.

Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/KOP-27

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich lokalnych społeczności w Polsce, które tak jak my tu w Dusznikach prowadzą walkę o zaprzestanie inwestycji farm wiatrowych.

Plany zagospodarowania przestrzennego i dziejące się wokół ich powstawania niejasności będą zatem badane przez inspektorów NIK.