mazury14.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury20.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury9.jpgmazury8.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury3.jpg

Chcą ograniczyć szkodliwość farm wiatrowych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Proponowana nowelizacja ma na celu ochronę przed szkodliwym wpływem niekontrolowanego budowania elektrowni wiatrowych. Elektrownie te emitują hałas, wibracje i niesłyszalne dla ucha infradźwięki. Planowanie tych instalacji zbyt blisko domów i zabudowań powoduje dyskomfort życia człowieka, spadek cen nieruchomości oraz pogorszenie walorów widokowo-krajobrazowych i kulturowych.

Zmiany polegają na wpisaniu elektrowni wiatrowych o mocy ponad 500 KW do katalogu budowli. Minister właściwy do spraw ochrony środowiska będzie miał obowiązek wydawania rozporządzenia określającego warunki techniczne elektrowni wiatrowej o mocy ponad 500 KW, będzie musiał je określić z uwzględnieniem 3-kilometrowej strefy ochronnej.

Polecamy cały artykuł :

http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Chca-ograniczyc-szkodliwosc-farm-wiatrowych--6_2_100_1558.html