mazury18.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury4.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury9.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury16.jpgmazury8.jpg

Chcą ograniczyć szkodliwość farm wiatrowych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Proponowana nowelizacja ma na celu ochronę przed szkodliwym wpływem niekontrolowanego budowania elektrowni wiatrowych. Elektrownie te emitują hałas, wibracje i niesłyszalne dla ucha infradźwięki. Planowanie tych instalacji zbyt blisko domów i zabudowań powoduje dyskomfort życia człowieka, spadek cen nieruchomości oraz pogorszenie walorów widokowo-krajobrazowych i kulturowych.

Zmiany polegają na wpisaniu elektrowni wiatrowych o mocy ponad 500 KW do katalogu budowli. Minister właściwy do spraw ochrony środowiska będzie miał obowiązek wydawania rozporządzenia określającego warunki techniczne elektrowni wiatrowej o mocy ponad 500 KW, będzie musiał je określić z uwzględnieniem 3-kilometrowej strefy ochronnej.

Polecamy cały artykuł :

http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Chca-ograniczyc-szkodliwosc-farm-wiatrowych--6_2_100_1558.html