mazury7.jpgmazury11.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury13.jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie wiatraków

Redakcja Express Olsztyn dotarła do pisma, wystosowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Transportu. Pismo jest długie, ale niezwykle interesujące, rzecz bowiem dotyczy kontrowersyjnego tematu farm wiatrowych i ich lokalizacji, ze wskazaniem na zdrowie ludzi, mieszkających w pobliżu.

- Rzecznik Praw Obywatelskich podziela wątpliwości stowarzyszeń skupionych w Bezpiecznej Energii.  Marszałek Protas wie jednak lepiej i sam ustala granice – skomentował sytuację Jacek Adamas, olsztyński artysta – plastyk i przy okazji wielki przeciwnik farm wiatrowych, lokalizowanych w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

Rzecznik w swym piśmie oświadczył, że zwracają się do niego coraz liczniej organizacje społeczne, które zgłaszają różnego rodzaju problemy i wskazują szereg nieprawidłowości z budową farm wiatrowych.

- Jednym z sygnalizowanych problemów jest brak odrębnego uregulowania kwestii odległości wież elektrowni wiatrowych od innych budowli, w szczególności tych przeznaczonych na pobyt ludzi. Brak ścisłych norm w tym zakresie powoduje, że możliwe jest lokalizowanie farm wiatrowych, w tym tych o dużej mocy, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych – czytamy w piśmie do Sławomira Nowaka.

Następnie rzecznik dokładnie analizuje regulacje prawne, ustawy, plany zagospodarowania przestrzennego i wskazuje, że są one – delikatnie mówiąc – niedoskonałe. Pozostawiają pole do swobodnej interpretacji, z którego niektóre samorządy skwapliwie korzystają.

- Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za celowe zasygnalizowanie Panu Ministrowi  wagi problemu i potrzeby wprowadzenia stosownych norm ochronnych, gwarantujących poszanowanie zdrowia ludzi, mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych. Pomimo bowiem tego, że problematyka ta wchodzi w zakres  kompetencji , w ocenie Rzecznika powinna być uregulowana czy to w przepisach planistycznych, czy to za pomocą norm technicznych, dotyczących obiektów budowlanych. (…) Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Rzecznikowi stanowiska Ministra w tej sprawie, w szczególności zaś o udzielenie informacji, czy w podległym Panu resorcie prowadzone są prace legislacyjne, których celem byłoby opracowanie i uporządkowanie norm technicznych, zapewniających należyty poziom ochrony zdrowia ludzi – mieszkańców terenów przyległych do farm – podsumowuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Artykuł ze strony Express.olsztyn.pl

rzecznik praw obywatelskich o wiatrakach

rzecznik praw obywatelskich o wiatrakach

rzecznik praw obywatelskich o wiatrakach

rzecznik praw obywatelskich o wiatrakach

rzecznik pisze do ministra w sprawie wiatraków