mazury8.jpgmazury20.jpgmazury5.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury16.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury17.jpgmazury9.jpgmazury12.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury6.jpg

Minister Zdrowia nie odpowiada na pisma w sprawie Pani konsultant

22 kwietnia br. wysłaliśmy pismo do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza w sprawie prof. dr hab. Krystyny Pawlas, krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego, której imię i nazwisko zostało wymienione w składzie członków rady nadzorczej spółki Wind Force Technologies sp. z o.o. (KRS: 0000432679). Spółki trudniącej się m.in. handlem, dystrybucją, wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. Nazwa firmy wskazuje, że spółka prowadzi działalność w zakresie energetyki wiatrowej.

Pisma podobnej treści zostały wysłane przez kilka stowarzyszeń.

Do dziś nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi z ministerstwa.

Czy jest to wyraz ignorancji ministra, czy raczej unikanie trudnych odpowiedzi i podjęcia działań?

konsultant MZ

Artykuł z Gazety Współczesnej z dnia 30 kwietnia 2013

pawlas w gazecie