mazury1.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury10.jpgmazury4.jpgmazury6.jpgmazury18.jpg

Nowości w zakresie energetyki wiatrowej

We środę 22 maja odbędzie się kolejne posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /druk nr 758/  

podkomisja

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znaleźć można materiały po spotkaniu Grupy Roboczej ds. Hałasu.

http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/showArticle/4200/2/GR_ds_Halasu

Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. HAŁASU „Farmy wiatrowe - od danych wejściowych po analizę porealizacyjną". Warszawa, 9 maja 2013 r.

Prezentację referatu "Najczęściej popełniane błędy w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych", jaki wygłosiła Pani prof. Barbara Lebiedowska na tym spotkaniu można znaleźć pod linkiem:

http://www.kdepot.eu/lib/81368461601/

Agenda

OOŚ farm wiatrowych - dotychczasowe doświadczenia na przykładzie woj łódzkiego i innych województw na terenie Polski

Podstawy ocen wpływu farm wiatrowych na stan akustyczny środowiska

Praktyczne sposoby wykonywania ocen wpływu farm wiatrowych na klimat akustyczny

Określenie stron w postępowaniu oraz oddziaływania skumulowane przy farmach wiatrowych

Pismo atakujące prawnie nierzetelność raportu środowiskowego