mazury15.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury9.jpgmazury2.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki