mazury2.jpgmazury10.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury17.jpgmazury9.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury11.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki