mazury18.jpgmazury16.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury12.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki