mazury10.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury3.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki