mazury17.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury1.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki