mazury8.jpgmazury11.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury2.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury15.jpgmazury9.jpg

Porozumienie suwalskie

Porozumienie suwalskie wprowadza ograniczenia dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

5km od siedlisk ludzkich , 3km od zbiorników wodnych i rzek, 5km od granic obszarów chronionych.

porozuienie suwalskie

porozumienie suwalskie dotyczące wiatraków

wiatraki