mazury15.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury20.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury13.jpg

Pożegnanie z „Cudem Natury” ?!

Ponad połowa powierzchni naszego województwa została przeznaczona pod budowę przemysłowych farm wiatrowych - tak ustalono w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowaniu będącym częścią Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku (patrz poniżej mapa kierunków rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w naszym kraju oraz legenda do tej mapy).

Na terenie Warmii i Mazur - zgodnie przyjętym już przez Rząd opracowaniem, planowana jest budowa setek gigantycznych wiatraków energetycznych w ciągu najbliższych kilku lat! A lobby wiatrakowe intensywnie zabiega by liczba ta była dużo większa! Czy Żuławy, Warmia i Mazury zamiast pozostać "Cudem Natury" zostaną wkrótce zamienione w „Krainę Tysiąca Wiatraków”?

mapa wiatraków w Polsce

 

 

wiatraki

Koalicja Bezpieczna Energia, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji społecznych z terenu całego województwa (od Elbląga po Olecko) i prowadzi różnorodne działania na rzecz pozyskiwania odnawialnej energii w sposób bezpieczny dla mieszkańców, w dniu 13 marca o godzinie 14:00 spotka się w Urzędzie Marszałkowskim z Jarosławem Słomą - przedstawicielem władz wojewódzkich.

Chcemy się dowiedzieć, czy władze naszego województwa zgadzają się z rządowym opracowaniem, niezgodnym z projektem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do roku 2020, w którym uznano, iż "biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, koncentrację środków finansowych oraz warunki prawne, produkcja energii elektrycznej na terenie województwa powinna rozwijać się w oparciu o biogazownie rolnicze, fotowoltaikę oraz małe elektrownie wiatrowe w układzie rozproszonym."

Chcemy dowiedzieć się, czy władze województwa zamierzają podjąć działania mające na celu ochronę tego unikatowego regionu przed dewastacją, jaką niesie ze sobą zabudowanie go gigantycznymi i szkodliwymi dla zdrowia ludzkiego, krajobrazu i środowiska przyrodniczego obiektami przemysłowymi? Chcemy spytać, dlaczego nie powstaje regionalna platforma współdziałania na rzecz promocji mikroenergetyki, oraz:

-   czy zarząd województwa akceptuje planowanie dziesiątek farm wiatrowych na tym terenie?

-   ile straci na wartości unikalny i bezcenny krajobraz naszego regionu (doceniony przez cały
świat: "Mazury Cud Natury") i ile straci na tym całą branża turystyczna w regionie?

-   ile tysięcy mieszkańców miejscowości, przy których powstaną elektrownie wiatrowe, straci możliwości zarobkowania (kto przyjedzie do gospodarstwa agroturystycznego z migotaniem i szumem wiatraków w tle?) oraz na spadku wartości swoich nieruchomości (nie ulega wątpliwości, iż im bliżej elektrowni wiatrowych, tym bardziej ceny nieruchomości spadają);                                                                                          

-   dlaczego fundusze unijne, które powinny wspierać rozwój lokalnych społeczności, doprowadzą do zubożenia mieszkańców i już wywołują niepokoje społeczne (które wkrótce mogą doprowadzić do akcji protestacyjnych na dużą skalę)?                                                                                                  

Te i inne pytania - w imieniu zaniepokojonego społeczeństwa Warmii i Mazur chcą zadać władzom województwa warmińsko-mazurskiego przedstawiciele Koalicji Bezpieczna Energia!