mazury3.jpgmazury12.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury19.jpgmazury18.jpgmazury7.jpgmazury2.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "