mazury5.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury10.jpgmazury4.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "