mazury1.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury9.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury16.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "