mazury2.jpgmazury4.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury3.jpgmazury12.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury6.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "