mazury10.jpgmazury4.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury11.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury16.jpgmazury7.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury1.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "