mazury7.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury5.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury9.jpg

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "