mazury20.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury3.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury5.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury10.jpg

Raport Instytutu Koźmiana o wiatrakach

KoźmianAnaliza jakości postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej dla lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska.  Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

 

 Pobierz