mazury15.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury6.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury20.jpg

Raport Instytutu Koźmiana o wiatrakach

KoźmianAnaliza jakości postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej dla lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska.  Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

 

 Pobierz