mazury8.jpgmazury7.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury12.jpg

Raport Instytutu Koźmiana o wiatrakach

KoźmianAnaliza jakości postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej dla lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska.  Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

 

 Pobierz