mazury18.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury6.jpg

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Prezentujemy chyba najbardziej wymierny rezultat „uporczywych” prac Rządu Donalda Tuska nad kierunkami rozwoju OZE na okres do 2020 r.   Mapka ta, na której „planista rządowy” (w tym wypadku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) przeznacza pod intensywną budowę przemysłowych farm wiatrowych m.in. dużą część Warmii i Mazur, całą Suwalszczyznę itd., czyli jedne z najcenniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski, została już przyjęta przez Rząd R.P. Ma być nadrzędna wobec odpowiednich planów wojewódzkich.

Planista uwzględnił jeden czynnik: wietrzność, tak jak gdyby chodziło o zakreślenie obszaru na Księżycu – nie ma tu śladu uwzględnienia żadnych kwestii ekologicznych, społeczno-ekologicznych czy gospodarczych, pomimo tego, że program rozwoju OZE jest największym programem inwestycji publicznych, jaki dotarł i prawdopodobnie kiedykolwiek dotrze na polską wieś. [ W świetle tej mapki plany Rządu pod względem transformacji krajobrazu i życia regionu porównać można chyba tylko do rozmachu projektantów Nowej Huty, z drobną różnicą, że w tym wypadku miejscowa ludność nowych miejsc pracy nie znajdzie. ] 

Z innych dokumentów rządowych, które przedstawimy wkrótce, nie sposób dowiedzieć się, jakimi środkami zamierza posłużyć się Rząd, by skierować falę deweloperki wiatrakowej zalewającą obecnie cały kraj na tereny wskazane na mapce. Nie wiemy, jak pogodzić twierdzenia Rządu z innych dokumentów, że „zamierza” zapewnić ochronę obszarów Natura 2000 i obszarów cennych krajobrazowo oraz lepiej chronić interesy sąsiadów tych instalacji z jednoczesnym uwarunkowaniem takiej ochrony od możliwości realizacji wytycznych z mapki.

Wiemy jedno: u progu przyjęcia ustawy o OZE Rząd R.P. nie wykonał żadnej poważnej pracy, nie dokonał żadnego poważnego „przeglądu” dotychczasowej polityki, i doświadczeń z niej wynikających, polegającej na nadzwyczaj hojnym (w porównaniu z resztą UE) wspieraniu wielkiej energetyki wiatrowej, z efektami którymi mamy obecnie do czynienia. Skalę wysiłku, który włożył Rząd w „uporządkowanie” tej polityki, ilustruje dobitnie załączona mapka.

 mapa kpzk

 kpzk