mazury6.jpgmazury11.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury12.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury7.jpg

Minister Finansów o nadmiernym wsparciu dla OZE

Minister finansówW opinii Ministra Finansów proponowane zmiany w sposób drastyczny wpłyną na osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki. W związku z wprowadzeniem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, aż o 65 mld zł więcej zapłacą odbiorcy końcowi energii

" System wsparcia produkcji w OZE funkcjonujący w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. Zgodnie z danymi CEER (Rady Europejskich Regulatorów Energetyki) w 2011r. wsparcie energetyki wiatrowej w Polsce wynosiło 112,50 EUR/MWh i było najwyższym wsparciem w porównaniu do wsparcia udzielanego w innych krajach europejskich. W większości krajów UE wsparcie to wynosiło poniżej 50 EUR/MWh  (np. w Niemczech 19 EUR/MWh), a jedynie w Wielkiej Brytanii wynosiło 58,78 EU/MWh, w Holandii 64,77 EUR/MWh i Belgii 95,28 EUR/MWh.   

Dane dotyczące kosztów wytwarzania energii w OZE, które kształtują się w poszczególnych źródłach wytwarzania w zależności od surowca energetycznego wykorzystywanego do produkcji energii prowadzą do wniosku , że dzisiaj oferowane w Polsce producentom zielonej energii wsparcie jest nadmiernie wysokie i powoduje – z jednej strony, uzyskiwanie przez nich nieuzasadnionych zysków – a z drugiej strony , nadmierny wzrost cen energii dla odbiorców końcowych."    –  str. 11

Polecamy lekturę pisma szczególnie od 10 strony.