mazury6.jpgmazury19.jpgmazury4.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury9.jpgmazury1.jpgmazury14.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury11.jpgmazury18.jpg

O delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową

 Informacja dla zarządu województwa warmińsko - mazurskiego

o delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową

delimitacjaNotatka:

w sprawie oceny sposobu przeprowadzenia procedury delimitacji obszarów województwa pod energetykę wiatrową.

 

Koalicja Bezpieczna Energia reprezentująca kilkadziesiąt stowarzyszeń z obszaru Warmii i Mazur z niepokojem obserwuje działania Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa w sprawie delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową.

 Read More

Po pierwsze - ogłoszono konkurs na wykonanie delimitacji bez określenia metodyki wyznaczania obszarów pod tak inwazyjne i kontrowersyjne pod względem efektywności energetycznej i wpływu na ludzi i środowisko przedsięwzięcia– metodykę ma wybrać oferent wg własnego uznania.

 

Po drugie - ma zostać powołany zespół ekspertów do oceny tej metodyki z pominięciem opinii środowisk społecznych i mieszkańców województwa. Zgłoszona przez członków Koalicji Bezpieczna Energia chęć uczestnictwa w panelu ekspertów d/s oceny metodyki delimitacji została odrzucona przez urząd marszałkowski , przy czym jednym z argumentów było stwierdzenie, że delimitacja nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Po trzecie – do realizacji zadania została wybrana firma „Instytut OZE” KRS – 0000328763 z Kielc ul Staszica 1/115 zajmująca się promocją i wspomaganiem rozwoju inwestycji wiatrowych. Cytat ze strony firmy „Całkowita moc instalowana naszych projektów wynosi 130 MW, z czego 114 MW przypada na elektrownie wiatrowe”

Dokładnie pod tym samym adresem prezes „Instytutu OZE” (M. Kubecki) posiada zarejestrowaną firmę „enerko energy” zajmującą się realizacją pod klucz elektrowni wiatrowych http://enerko.pl/index.php/kontakt-enerko

Instytut OZE poszukuje obecnie ziemi pod budowę farm wiatrowych (http://ioze.pl/ogloszenia/poszukujemy-gruntow-pod-elektrownie-wiatrowe-6).

Jednocześnie, firma ta najprawdopodobniej nie spełnia wymogów zamówienia, tj., wymogu przeprowadzenia usługi polegającej na delimitacji obszarów pod energetykę z OZE dokonanej co najmniej na poziomie województwa. Z informacji na stronie Instytutu OZE wynika, że największym projektem dotyczącym wyznaczania obszaru pod OZE jest sporządzenia raportu środowiskowego dla farmy wiatrowej o łącznej mocy 30 MW, przy czym firma podaje, że na inwestycję została wydana decyzja środowiskowa, co jest niezgodne z prawdą

 

Podsumowanie:

W przedstawionej sytuacji występuje konflikt interesów pomiędzy celami spółki a bezstronnością analizy przestrzenno- środowiskowej obszaru województwa. Brak jakichkolwiek krajowych uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego przy lokalizacji turbozespołów wiatrowych może spowodować dowolność przyjętej metodyki i brak rzetelnego badania tego obszaru problemowego. Odrzucenie uczestnictwa społeczeństwa, które będzie bezpośrednio dotknięte oddziaływaniem przemysłowych farm wiatrowych świadczy o niechęci do dialogu społecznego w opracowywanej obecnie strategii województwa warmińsko-mazurskiego, którego częścią ma być opracowana delimitacja obszarowa.

 

Żądamy uczestnictwa w panelu eksperckim przedstawicieli Koalicji Bezpieczna Energia, jako reprezentantów społeczeństwa, które już doświadczyło obecności farm wiatrowych w swoich miejscowościach lub ma ich doświadczyć w najbliższej przyszłości. Napór firm i pośredników wiatrakowych na obszarze województwa jest ogromny, jednakże inwestycje te w żaden sposób nie rozwiązują naszych problemów np. bezrobocia, braków infrastruktury technicznej i społecznej. Instalacje te pogłębiają nasze problemy powodując przy tym degradację walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz spadek wartości nieruchomości. Dochody dla gmin w związku z wiatrakami są niewielkie, gdyż wpływają na obniżenie subwencji ogólnej o około 80%.

Uważamy, że najlepszą propozycją dla tak bogatego przyrodniczo i kulturowo województwa jest droga rozwoju OZE w kierunku mikroenergetyki prosumenckiej oraz inteligentnych sieci „smart grid.

 

Zwracamy się do zarządu województwa o odwołanie przeprowadzonego przetargu w związku z domniemaniem konfliktu interesów wybranego oferenta dla bezstronnej oceny przedmiotu oferty.

 

W imieniu Koalicji Bezpieczna Energia

Zbigniew Sienkiewicz