mazury14.jpgmazury18.jpgmazury1.jpgmazury2.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury11.jpg

Kupowanie gmin przez firmy wiatrowe?

Konferencja prasowa Pana Posła Jarosława Zielińskiego " Kupowanie gmin przez firmy wiatrowe? ”.

Poseł Jarosław ZielińskiCelem konferencji była informacja o budzących wątpliwości prawne działaniach niektórych gmin i firm inwestujących w budowę elektrowni wiatrowych w procesach planistycznych mogących skutkować uznaniem ich za nielegalne oraz informacja o wystąpieniach Pana Posła w tej sprawie, a były to:

- interwencja poselska do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli NIK w tym zakresie,

- interwencja poselska do Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli przez CBA w tym zakresie,

- interwencja poselska do Wojewody Podlaskiego w sprawie legalności decyzji i uchwał organów niektórych gmin w województwie podlaskim dotyczących sporządzania lub zmiany studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych,

- interwencja poselska do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie legalności przychodów niektórych gmin w województwie podlaskim korzystających ze współfinansowania przez firmy prywatne prac związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych i kopalni żwiru.