mazury15.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury18.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury1.jpgmazury10.jpg

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Prezentujemy chyba najbardziej wymierny rezultat „uporczywych” prac Rządu Donalda Tuska nad kierunkami rozwoju OZE na okres do 2020 r.   Mapka ta, na której „planista rządowy” (w tym wypadku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) przeznacza pod intensywną budowę przemysłowych farm wiatrowych m.in. dużą część Warmii i Mazur, całą Suwalszczyznę itd., czyli jedne z najcenniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski, została już przyjęta przez Rząd R.P. Ma być nadrzędna wobec odpowiednich planów wojewódzkich.

Planista uwzględnił jeden czynnik: wietrzność, tak jak gdyby chodziło o zakreślenie obszaru na Księżycu – nie ma tu śladu uwzględnienia żadnych kwestii ekologicznych, społeczno-ekologicznych czy gospodarczych, pomimo tego, że program rozwoju OZE jest największym programem inwestycji publicznych, jaki dotarł i prawdopodobnie kiedykolwiek dotrze na polską wieś. [ W świetle tej mapki plany Rządu pod względem transformacji krajobrazu i życia regionu porównać można chyba tylko do rozmachu projektantów Nowej Huty, z drobną różnicą, że w tym wypadku miejscowa ludność nowych miejsc pracy nie znajdzie. ] 

Z innych dokumentów rządowych, które przedstawimy wkrótce, nie sposób dowiedzieć się, jakimi środkami zamierza posłużyć się Rząd, by skierować falę deweloperki wiatrakowej zalewającą obecnie cały kraj na tereny wskazane na mapce. Nie wiemy, jak pogodzić twierdzenia Rządu z innych dokumentów, że „zamierza” zapewnić ochronę obszarów Natura 2000 i obszarów cennych krajobrazowo oraz lepiej chronić interesy sąsiadów tych instalacji z jednoczesnym uwarunkowaniem takiej ochrony od możliwości realizacji wytycznych z mapki.

Wiemy jedno: u progu przyjęcia ustawy o OZE Rząd R.P. nie wykonał żadnej poważnej pracy, nie dokonał żadnego poważnego „przeglądu” dotychczasowej polityki, i doświadczeń z niej wynikających, polegającej na nadzwyczaj hojnym (w porównaniu z resztą UE) wspieraniu wielkiej energetyki wiatrowej, z efektami którymi mamy obecnie do czynienia. Skalę wysiłku, który włożył Rząd w „uporządkowanie” tej polityki, ilustruje dobitnie załączona mapka.

 mapa kpzk

 kpzk

Czytaj więcej: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Minister Finansów o nadmiernym wsparciu dla OZE

Minister finansówW opinii Ministra Finansów proponowane zmiany w sposób drastyczny wpłyną na osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki. W związku z wprowadzeniem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, aż o 65 mld zł więcej zapłacą odbiorcy końcowi energii

" System wsparcia produkcji w OZE funkcjonujący w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. Zgodnie z danymi CEER (Rady Europejskich Regulatorów Energetyki) w 2011r. wsparcie energetyki wiatrowej w Polsce wynosiło 112,50 EUR/MWh i było najwyższym wsparciem w porównaniu do wsparcia udzielanego w innych krajach europejskich. W większości krajów UE wsparcie to wynosiło poniżej 50 EUR/MWh  (np. w Niemczech 19 EUR/MWh), a jedynie w Wielkiej Brytanii wynosiło 58,78 EU/MWh, w Holandii 64,77 EUR/MWh i Belgii 95,28 EUR/MWh.   

Dane dotyczące kosztów wytwarzania energii w OZE, które kształtują się w poszczególnych źródłach wytwarzania w zależności od surowca energetycznego wykorzystywanego do produkcji energii prowadzą do wniosku , że dzisiaj oferowane w Polsce producentom zielonej energii wsparcie jest nadmiernie wysokie i powoduje – z jednej strony, uzyskiwanie przez nich nieuzasadnionych zysków – a z drugiej strony , nadmierny wzrost cen energii dla odbiorców końcowych."    –  str. 11

Polecamy lekturę pisma szczególnie od 10 strony.

Czytaj więcej: Minister Finansów o nadmiernym wsparciu dla OZE

O delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową

 Informacja dla zarządu województwa warmińsko - mazurskiego

o delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową

delimitacjaNotatka:

w sprawie oceny sposobu przeprowadzenia procedury delimitacji obszarów województwa pod energetykę wiatrową.

 

Koalicja Bezpieczna Energia reprezentująca kilkadziesiąt stowarzyszeń z obszaru Warmii i Mazur z niepokojem obserwuje działania Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa w sprawie delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową.

 Read More

Po pierwsze - ogłoszono konkurs na wykonanie delimitacji bez określenia metodyki wyznaczania obszarów pod tak inwazyjne i kontrowersyjne pod względem efektywności energetycznej i wpływu na ludzi i środowisko przedsięwzięcia– metodykę ma wybrać oferent wg własnego uznania.

Czytaj więcej: O delimitacji obszarów pod energetykę wiatrową

Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w podkomisji

Komisje sejmowe21 lutego w Sejmie na połączonych Komisjach Samorządu Terytorialnego i Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającego minimalną odległość od elektrowni wiatrowej.

Było to pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 parlamentarzystów , 18 było przeciw.

Projekt  został skierowany do dalszych prac w podkomisji.

Link do materiału wideo z prac Komisji: Kliknij

Projekt ustawy wprowadzający minimalne odległosci od wiatraków

sejmPrezentujemy projekt zmian w prawie budowlanym, wprowadzający minimalne odległości elektrowni wiatrowych od budynków.

 Ustawa

z dnia ………….. 2012 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

Czytaj więcej: Projekt ustawy wprowadzający minimalne odległosci od wiatraków

Kupowanie gmin przez firmy wiatrowe?

Konferencja prasowa Pana Posła Jarosława Zielińskiego " Kupowanie gmin przez firmy wiatrowe? ”.

Poseł Jarosław ZielińskiCelem konferencji była informacja o budzących wątpliwości prawne działaniach niektórych gmin i firm inwestujących w budowę elektrowni wiatrowych w procesach planistycznych mogących skutkować uznaniem ich za nielegalne oraz informacja o wystąpieniach Pana Posła w tej sprawie, a były to:

- interwencja poselska do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli NIK w tym zakresie,

- interwencja poselska do Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie finansowania przez inwestorów farm wiatrowych procedur związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeby przeprowadzenia kontroli przez CBA w tym zakresie,

- interwencja poselska do Wojewody Podlaskiego w sprawie legalności decyzji i uchwał organów niektórych gmin w województwie podlaskim dotyczących sporządzania lub zmiany studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych,

- interwencja poselska do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie legalności przychodów niektórych gmin w województwie podlaskim korzystających ze współfinansowania przez firmy prywatne prac związanych ze sporządzaniem lub zmianą studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych i kopalni żwiru.  

 

Czytaj więcej: Kupowanie gmin przez firmy wiatrowe?

Nie można już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku

Barbara LebiedowskaOpinia prof. dr inż. Barbary Lebiedowskiej, niezależnego eksperta Komisji Europejskiej d.s. akustyki środowiska.  

Hałas wokół wiatraków

7 grzechów głównych w raportach środowiskowych dotyczące oddziaływania akustycznego przemysłowych turbin wiatrowych czyli dlaczego powinna być ustalona minimalna odległość turbin wiatrowych od obiektów chronionych.

" Zachęcam serdecznie do lektury, w nadziei, że nie wyląduje ona w urzędowym czy redakcyjnym koszu, lecz stanie się inspiracją do pozytywnych zmian. "

Czytaj więcej: Nie można już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku