mazury15.jpgmazury20.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury17.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury16.jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie wiatraków

rpoPodajemy informację dotyczącą wystąpienia  Rzecznika  Praw Obywatelskich do Ministra Transportu, w  sprawie wątpliwości związanych z budową tzw. farm wiatrakowych i  potrzeby uregulowań między innymi spraw dot. odległości.

 

Jest to kolejny organ w Państwie, który dostrzega potrzebę  uregulowania (na skutek protestów) spraw, które stały się zmorą mieszkańców.

Czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie wiatraków

Siłownie wiatrowe szkodzą zwierzętom gospodarskim

Wiatraki szkodzą zwierzętomProf. Jan Mikołajczak przeprowadził badania wpływu elektrowni wiatrowych na zwierzęta gospodarskie.

Gęsi i świnie trzymane tuż pod siłownią wiatrową pobierają mniej paszy, wolniej przybierają na wadze i mają większy poziom hormonu stresu niż zwierzęta chowane w odległości 1000 m od wiatraka - wykazał prof. Jan Mikołajczak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 

Prof. Jana Mikołajczaka, szefa Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej zastanowiło, dlaczego prowadzone od 20 lat na świecie badania wpływu siłowni wiatrowych na środowisko ograniczały się do sprawdzenia, czy nie szkodzą one przelatującym dzikim ptakom i nietoperzom. - Aż dziw bierze, że nikt nie był zainteresowany badaniami, mającymi wykazać, jaki jest wpływ siłowni wiatrowych na dobrostan zwierząt gospodarskich, przebywających w ich pobliżu przez całe swoje życie oraz na jakość produktów pochodzących od tych zwierząt - zastanawia się profesor. 

Chude i zestresowane

 

Czytaj więcej: Siłownie wiatrowe szkodzą zwierzętom gospodarskim

Pożegnanie z „Cudem Natury” ?!

Ponad połowa powierzchni naszego województwa została przeznaczona pod budowę przemysłowych farm wiatrowych - tak ustalono w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowaniu będącym częścią Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku (patrz poniżej mapa kierunków rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w naszym kraju oraz legenda do tej mapy).

Na terenie Warmii i Mazur - zgodnie przyjętym już przez Rząd opracowaniem, planowana jest budowa setek gigantycznych wiatraków energetycznych w ciągu najbliższych kilku lat! A lobby wiatrakowe intensywnie zabiega by liczba ta była dużo większa! Czy Żuławy, Warmia i Mazury zamiast pozostać "Cudem Natury" zostaną wkrótce zamienione w „Krainę Tysiąca Wiatraków”?

mapa wiatraków w Polsce

 

 

wiatraki

Czytaj więcej: Pożegnanie z „Cudem Natury” ?!

W gminie Suwałki wiatraki można budować minimum 3km od domów

Jak podaje "Nasz Dziennik", radni gminy Suwałki uchwalili wprowadzenie minimalnej odległości 3km lokalizacji elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

 wiatraki 3km od domów

Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

elektrownie wiatrowe hałasują"... istniejące uregulowania prawne w przypadku hałasu turbin wiatrowych nie są właściwe dla tego typu hałasu z uwagi na fakt, iż hałas ten jest specyficzny ze względu na dominującą zawartość w widmie częstotliwościowym infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości oraz charakter hałasu zawierający składowe tonalne i specyficzna zmienność poziomu. "

 

Czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia opowiada na pismo prof. Lebiedowskiej

Raport Instytutu Koźmiana o wiatrakach

KoźmianAnaliza jakości postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowej dla lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska.  Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

 

Czytaj więcej: Raport Instytutu Koźmiana o wiatrakach

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Prezentujemy chyba najbardziej wymierny rezultat „uporczywych” prac Rządu Donalda Tuska nad kierunkami rozwoju OZE na okres do 2020 r.   Mapka ta, na której „planista rządowy” (w tym wypadku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) przeznacza pod intensywną budowę przemysłowych farm wiatrowych m.in. dużą część Warmii i Mazur, całą Suwalszczyznę itd., czyli jedne z najcenniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski, została już przyjęta przez Rząd R.P. Ma być nadrzędna wobec odpowiednich planów wojewódzkich.

Planista uwzględnił jeden czynnik: wietrzność, tak jak gdyby chodziło o zakreślenie obszaru na Księżycu – nie ma tu śladu uwzględnienia żadnych kwestii ekologicznych, społeczno-ekologicznych czy gospodarczych, pomimo tego, że program rozwoju OZE jest największym programem inwestycji publicznych, jaki dotarł i prawdopodobnie kiedykolwiek dotrze na polską wieś. [ W świetle tej mapki plany Rządu pod względem transformacji krajobrazu i życia regionu porównać można chyba tylko do rozmachu projektantów Nowej Huty, z drobną różnicą, że w tym wypadku miejscowa ludność nowych miejsc pracy nie znajdzie. ] 

Z innych dokumentów rządowych, które przedstawimy wkrótce, nie sposób dowiedzieć się, jakimi środkami zamierza posłużyć się Rząd, by skierować falę deweloperki wiatrakowej zalewającą obecnie cały kraj na tereny wskazane na mapce. Nie wiemy, jak pogodzić twierdzenia Rządu z innych dokumentów, że „zamierza” zapewnić ochronę obszarów Natura 2000 i obszarów cennych krajobrazowo oraz lepiej chronić interesy sąsiadów tych instalacji z jednoczesnym uwarunkowaniem takiej ochrony od możliwości realizacji wytycznych z mapki.

Wiemy jedno: u progu przyjęcia ustawy o OZE Rząd R.P. nie wykonał żadnej poważnej pracy, nie dokonał żadnego poważnego „przeglądu” dotychczasowej polityki, i doświadczeń z niej wynikających, polegającej na nadzwyczaj hojnym (w porównaniu z resztą UE) wspieraniu wielkiej energetyki wiatrowej, z efektami którymi mamy obecnie do czynienia. Skalę wysiłku, który włożył Rząd w „uporządkowanie” tej polityki, ilustruje dobitnie załączona mapka.

 mapa kpzk

 kpzk

Czytaj więcej: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030