mazury13.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury1.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury19.jpg

Minister Zdrowia nie odpowiada na pisma w sprawie Pani konsultant

22 kwietnia br. wysłaliśmy pismo do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza w sprawie prof. dr hab. Krystyny Pawlas, krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego, której imię i nazwisko zostało wymienione w składzie członków rady nadzorczej spółki Wind Force Technologies sp. z o.o. (KRS: 0000432679). Spółki trudniącej się m.in. handlem, dystrybucją, wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. Nazwa firmy wskazuje, że spółka prowadzi działalność w zakresie energetyki wiatrowej.

Pisma podobnej treści zostały wysłane przez kilka stowarzyszeń.

Do dziś nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi z ministerstwa.

Czy jest to wyraz ignorancji ministra, czy raczej unikanie trudnych odpowiedzi i podjęcia działań?

Czytaj więcej: Minister Zdrowia nie odpowiada na pisma w sprawie Pani konsultant

22.05.2013 - Podkomisja nadzwyczajna - o wiatrakach

podkomisjaKolejne posiedzenie podkomisji.

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk
nr 758), wprowadzającej minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych.

Bardzo ciekawe posiedzenie. Przedstawiono problem utraty dużej części subwencji w gminach, które decydują się na wiatraki.
Przedstawiciel Ministerstwa Transportu przyznał, że wiatraki postawione jako inwestycja celu publicznego powinny zostać  rozebrane jako samowola budowlana. Ciekawe, czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojej wypowiedzi.
Przedstawicielka PSEW poplątała odrolnienie z wyłączeniem spod zabudowy oraz uznała, że pod wiatrak wyłącza się pół hektara, bo tyle potrzeba

Czytaj więcej: 22.05.2013 - Podkomisja nadzwyczajna - o wiatrakach

Najechali naszą wieś - wszystkich mają gdzieś

najechali naszą wieśNowa styl muzyczny !?

Nie, to  prawda o procederze wiatrakowym przekazana muzycznie  - warto posłuchać.

Jest to wersja robocza i poszukiwany jest producent, który podjąłby się profesjonalnego nagrania i wydania tego utworu.

 

Wieś Suczki - czy tak ma wyglądać ochrona krajobrazu kulturowego ?

Wiatraki SuczkiPrzy wjeździe do wsi Suczki koło Gołdapi znajduje się piękna, nowa tablica informacyjna. Tablica reklamuje unikalne walory krajobrazu kulturowego tej części Warmii i Mazur, podkreślając potrzebę ich ochrony. Teren ten stanowi część " dziedzictwa Wzgórz Szeskich".

Na oznakowanie tego miejsca poważne instytucje wydały publiczne pieniądze.

Aby zobaczyć, jaką koncepcje ochrony krajobrazu kulturowego przyjęto tutaj, wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcia.

"Krajobraz jest dobrem ogólnonarodowym, ale nie zawsze potrafimy go wystarczająco chronić - powiedział we wtorek prezydent Bronisław Komorowski."

Polecamy artykuł: Rola województw w ochronie krajobrazów

Nowości w zakresie energetyki wiatrowej

We środę 22 maja odbędzie się kolejne posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /druk nr 758/  

podkomisja

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znaleźć można materiały po spotkaniu Grupy Roboczej ds. Hałasu.

http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/showArticle/4200/2/GR_ds_Halasu

Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. HAŁASU „Farmy wiatrowe - od danych wejściowych po analizę porealizacyjną". Warszawa, 9 maja 2013 r.

Prezentację referatu "Najczęściej popełniane błędy w raportach

Czytaj więcej: Nowości w zakresie energetyki wiatrowej

Farmy wiatrowe - od danych wejściowych po analizę porealizacyjną

prof B. LebiedowskaW dniu 9 maja b. r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie zorganizowane przez krajową sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" (Grupa Robocza d.s. Hałasu) n.t. „Farmy wiatrowe - od danych wejściowych po analizę porealizacyjną ".

Prezentujemy krótkie sprawozdanie ze spotkania napisane przez Panią prof. Barbarę Lebiedowską

Pytania senatorów o wiatraki i biogazownie

senator Martynowski Pytania skierowana do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni.