mazury7.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury20.jpgmazury1.jpgmazury19.jpgmazury18.jpgmazury11.jpgmazury15.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury9.jpg

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Giżycko w dniu 05.12.2012

Radni m.in. będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie.

Należy zadać sobie pytania.

Czy dzieci z okolic Spytkowa nie mają prawa do uczęszczania do szkoły w pobliżu ich zamieszkania?

Czy rodzice z okolic Spytkowa nie mają prawa do edukowania dzieci tak jak dotychczas w szkole w Spytkowie?

Dlaczego Gmina wprowadza uciążliwości dla mieszkańców, którzy i tak już zostali obarczeni lokalizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie?

"Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe. (...)

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-IV klas szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VI oraz uczniów gimnazjów. Jeśli jest ona dłuższa, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej."

Cytat:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_do_nauki