mazury3.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury2.jpg

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2011 rok

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2011 rok