mazury2.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury13.jpgmazury1.jpgmazury6.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury10.jpg

Włączamy się do postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych dotyczących ferm kurzych i chlewni

SKŁADAMY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PRAWACH STRONY

Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o dopuszczenie Stowarzyszenia Kochamy Mazury z siedzibą w Sulimach gmina Giżycko, do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) obręb Bogaczewo oraz budowy fermy kurzej w Upałtach, gmina Giżycko, a także do przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze.

Uznanie żądania jest uzasadnione z uwagi na to, że przemawia za tym interes społeczny, nadto żądanie jest uzasadnione celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym działaniem na rzecz lokalizacji inwestycji potencjalnie i zawsze znacząco oddziałujących na środowisko w taki sposób, aby nie zagrażały one środowisku i nie naruszały interesów społeczności lokalnych.

ferma upalty

 

chlewnia w bogaczewie