mazury16.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury20.jpgmazury19.jpgmazury3.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury5.jpg

Nowy Prezes - Arkadiusz Adamczyk

kochamymazuryW dniu 06 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kochamy Mazury.

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Kochamy Mazury.

Udzielono absolutorium dla Zarządu i przyjęto budżet na 2018 r.

W wyniku głosowania członków stowarzyszenia nowym Prezesem został Arkadiusz Adamczyk.

Podjęto uchwały w sprawie określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia Kochamy Mazury, w tym kwestii zaangażowania w sprawy lokalizacji w Powiecie Giżyckim inwestycji oddziaływających na środowisko dotyczących budowy chlewni i ferm kurzych.