mazury20.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury16.jpg

Porządek obrad i materiał z XVIII sesji Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

23 lutego 2016 r. o godz. 13:00 odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Giżycko

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.

6. Zapytania radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w gminie Giżycko na lata 2016-2018".
8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Anioły codzienności” z podmiotem niepublicznym – Danuta Piórkowska Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Trochę nadziei na nadzieję” z podmiotem niepublicznym – Gizelą Marią Frojman NZOZ Poradnia Uzależnień.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/156/2015 Rady Gminy Giżycko w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Giżycko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/357/2013 Rady Gminy Giżycko w sprawie ustalenia planu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Giżycko oraz określenia ich granic.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/99 Rady Gminy Giżycko w sprawie sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału gminy Giżycko w realizacji projektu: Kompetentne Przedszkolaki – wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w OWP w Giżycku i Rynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udziału gminy Giżycko w realizacji projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne powiat giżycki – miasto Alytus”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2015-2022” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2015 – 2022”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Giżycko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 140/1 o pow. 0,0313 ha w Kożuchach Wielkich).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 127/3 o pow. 0,0003 ha w Wilkasach).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 61/3 o pow. 0,0679 ha w Sołdanach).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (dz. nr 100/1 o pow. 0,2100 ha w Pieczonkach) w drodze bezprzetargowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
24. Odpowiedzi na zapytania radnych.
25. Sprawy różne i wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Link do projektów uchwał

http://ugg.bipgmina.pl/wiadomosci/archiwum/8139/wiadomosc/307625/sesja_nr_xviii2016

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z sesji:

W dniu 22 lutego 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 19 lutego2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki

 

Informacja z działalności Wójta