mazury2.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury6.jpgmazury3.jpgmazury11.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury18.jpg

XV sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Giżycko. 

To była kolejna emocjonująca sesja rady. Radni podjęli szereg uchwał dotyczących obrotu nieruchomościami.

Największe emocje wzbudziła kwestia podatków od nieruchomości. Radni co do zasady utrzymali stawki podatku obowiązujące w 2015r. Jednakże nie wyodrębniono odrębnej niższej stawki podatkowej dla przedsiębiorców branży turystycznej posiadających liczbę miejsc noclegowych powyżej 50. Za argumentacją przybyłych przedsiębiorców wnoszących o zachowanie przywileju, który obowiązywał tylko w 2015 r. opowiedzieli się radni Wiesław Kulik i Leszek  Andruszkiewicz. Oponowali popierając projekt uchwały w brzmieniu wniesionym pod obrady radni Agnieszka Konc, Jerzy Puczel i Waldemar Trykacz. Przedsiębiorcy wnioskowali oprócz niższej stawki dla swojej działalności o wyrównanie stawek podatku w mieście i gminie Gizycko. Radna Agnieszka Konc argumentowała, iż stawki podatku powinny byc równe dla wszystkich niezależnie od skali prowadzonej działalności. Ostatecznie z drobnymi kłopotami przy liczeniu głosów uchwała została podjęta, projekt uchwały przeszedł głosami 10 do 4.

Głosowano również nad zmianami budżetu gminy na 2015 r.

Wójt Marek Jasudowicz w swoim wystąpieniu odniósł się do faktu zaniedbań z poprzedniej kadencji, które skutkują bieżącymi obiążeniami finasowymi. Istnieje uzasadnione ryzyko (wyrok sądowy pierwszej instancji), iż Gmina będzie zobowiązana zapłacić 147.000 zł kary i 11.000 zł kosztów postępowania sądowego, z uwagi na niezrealizowane przez 10 lat zobowiązanie podjęte przy nabyciu nieruchomości dotyczące konieczności utworzenia kąpieliska w Pierkunowie którego nie wybudowano. Analogiczne zagrożenie tym razem w wysokości kary 49.000 zł dotyczy niezrealizowanego boiska w Gorazdowie. Gmina była również zobowiązana do zapłaty kary 21.000 za nieterminowe wydanie decyzji w 2014 r. Gmina zobowiązana była zwróćić kwotę 56.000 zl z uwagi na źle przeprowadzoną procedurę, w trakcie poprzedniej kadencji, na zakup sprzętu komputerowego. W związku z nieprawidłowo oszacowaną w poprzednich latach liczbą potencjalnych odbiorców kanalizacji sanitarnej Gmina może być zobowiązana do zwrotu około 300.000 zł kwoty dofinansowania za tzw. niedotrzymanie efektu ekologicznego.

Obecny na sesji były Wójt Andrzej Sieroński odniósl się do zarzutów stawianych poprzedniej władzy w zakresie konieczności zwrotu pieniędzy za zaniedbania. Podzielił się również ciekawą informacją, iż wywalczył środki finansowe na drogę Giżycko-Kętrzyn ale były poseł PSL Zbigniew Włodkowski z Orzysza te pieniążki zabrał/załatwił do siebie żeby wygrać stanowisko burmistrza w Orzyszu.

Organizatorzy Mazury Air Show Stanisław Tołwiński i Adam Dzięcioł podziękowali za wsparcie w organizacji największego wydarzenia na Mazurach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z naprawdę bardzo ciekwej sesji:

 

 

 

W dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 23 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki