mazury16.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury13.jpg

XIV sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

 

 

W dniu 28 października 2015 r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Giżycko. 

Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Kąp, Kożuchy Wielkie, Pieczonki, Sołdany, Sulimy, Upałty. Wniosek w o opracowanie planu złożyło nasze stowarzyszenie.

http://kochamymazury.pl/gmina-gizycko.html

Podczas sesji odbyła się dyskusja na temat rozliczeń nakładów po byłym dzierżawcy campingu Borowo w Bystrym. Podjęto szereg uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami. Radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaoptarzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Cena po uwzględnieniu dopłaty gminy została ustalona na dotychczasowym poziomie tj.  3,20zł netto za dostarczenie 1m3 wody i 9,50 zł za odbiór 1m3 ścieków. Obniżono dopłatę z budżetu Gminy Giżycko do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Dopłata wyniesie 1.079.390zł i będzie o 574.036zl mniejsza w stosunku do 2015 r.

Na wniosek radnego Wiesława Kulika zdjęto z porządku obrad uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę w Szczybałach Giżyckich. Wiceprzewodnicząca rady gminy  Agnieszka Konc zawnioskowała o uchwalenie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Giżycko na wzór karty istniejącej w mieście Giżycko.

 

Materiał filmowy z sesji:

W dniu 27 października 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 26 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki