mazury11.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury7.jpg

XIII sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

 

 

W dniu 09 września 2015 r. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Giżycko. 

Gmina Giżycko wystąpiła z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej z uwagi na wzrost składki członkowskiej z 300zł do 24.000 zł. Radni przeznaczyli 10.000 zł na zakup kardiomonitorów, które będą wykorzystywane w giżyckim szpitalu. Podjęto szereg uchwał z dziedziny gospodarki nieruchomościami. Przedłożono sprawozdanie z wykonaia budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Odrzucono skargę na działalność wójta dotyczącą drogi w Kożuchach Wielkich. Na sesję przybył były wójt Andrzej Sieroński i odnióśł się do kwestii opłat klimatycznych. Radni podjęli uchwałę o przystąieniu Gminy Giżycko do Centrum Integracji Społecznej - porozumienia międzygminnego w którym uczestniczą wszystkie gminy Powiatu Giżyckiego oprócz Rynu. Działalność CIS ma na celu zaaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych do aktywnej działalności zarobkowej.

Materiał filmowy z sesji:

W dniu 8 września 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 7 września 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki