mazury19.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury4.jpgmazury15.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury9.jpg

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko -Czy istnieje realne zagrożenie budowy wiatraków nad Niegocinem?

Gmina Giżycko

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Na sesji radni podjęli jednogłośnie wszystkie projekty uchwał. Oznacza to, m.in. iż zostały zabezpieczone środki z budżetu gminy na realizację przez Powiat Giżycki  budowy ciągu pieszo-rowerowego w Gajewie i Sulimach.

 Sesja cz. I

 

Na sesji na wniosek wiceprzewodniczącej rady Agnieszki Konc została przedstawiona informacja na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w kontekście projektu planu województwa przewidującego obszary rozwoju dużej energetyki wiatrowej w gminie Giżycko. Z dyskusji pomiędzy radną Agnieszką Konc a przedstawicielem firmy opracowującej studium wynika, iż tylko uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wykluczającego budowę  elektrowni  wiatrowych definitywnie zabezpieczy nas przed lokalizacją wiatraków.

Stowarzyszenie Kochamy Mazury w najbliższym czasie  złoży wniosek do Rady Gminy Giżycko o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożonych lokalizacją budowy elektrowni wiatrowych.

Sesja cz. II

 

W dniu 27 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki 

 

 

W dniu 26 maja 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska