mazury8.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury6.jpg

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Gmina Giżycko

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zmian statutu GZEAS oraz GOPS-u. Kompetencje dotyczące pomocy socialnej dla uczniów przejdą do GOPS-u.

Szereg projektów uchwał dotyczy spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.

Radni podejmą decyzję o ewentualnym przekazaniu Powiatowi Giżyckiemu środków w wysokości 300tys. zł celem budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gajewo i Sulimy.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminnym przewiduje zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty 5. 

Radni będą głosowali nad przyjęciem dokumentu  "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia" oraz w sprawie współdziałania Gminy Gizycko ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Na sesji zostanie przedłożona informacja dotycząca przebiegu prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko.

Poniżej porządek obrad: