mazury15.jpgmazury6.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury9.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury19.jpgmazury10.jpg

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

7 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zbycia nieruchomości w Kruklinie i w Kozinie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.

Wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Konc złożyła wniosek o przedstawienie na sesji  informacji wójta na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w kontekście projektu planu województwa przewidującego obszary rozwoju dużej energetyki wiatrowej w gminie Giżycko.