mazury12.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury11.jpgmazury1.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury3.jpg

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

7 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zbycia nieruchomości w Kruklinie i w Kozinie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.

Wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Konc złożyła wniosek o przedstawienie na sesji  informacji wójta na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w kontekście projektu planu województwa przewidującego obszary rozwoju dużej energetyki wiatrowej w gminie Giżycko.