mazury8.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury6.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury17.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury3.jpg

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

7 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zbycia nieruchomości w Kruklinie i w Kozinie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.

Wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Konc złożyła wniosek o przedstawienie na sesji  informacji wójta na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w kontekście projektu planu województwa przewidującego obszary rozwoju dużej energetyki wiatrowej w gminie Giżycko.