mazury13.jpgmazury10.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury17.jpg

VI sesja Rady Gminy Giżycko - Odwołanie Skrabnika Gminy

25 marca 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Giżycko, której głównym tematem było odwołanie Skarbnika Gminy 

        Na sesji podjęto uchwałę  w sprawie wyboru Dariusza Grygieńczy jako przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ponownie określenio kryteria rekrutacji, punktacji na etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Giżycko.

Zmieniono budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giżycko na lata 2015-2020. Gówną zmianą było wprowadzenie realizacji inwestycji budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo - koszt 984.658,40 zł z czego dofinansowanie z UE 400.267 zł.

Radni nie zgodzili się na sprzedaż w formie bezprzetargowej działki o nr geod. 290/20 o pow. 0,1723 ha położonej w miejscowości Spytkowo  celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, natomiast wyrazili zgodę na sprzedaż gruntu w formie przetargu. Podjęto również uchwałę o wydzierżawieniu w drodze przetargu campingu Borowo w Bystrym. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie do 3 lat nieruchomości w drodze bezprzetargowej - plaży na Zalesiu w Wilkasach, niemniej skrócono projektowany5-letni okres dzierżawy. Podjęto uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki nr 202 o pow. 0,1792 ha położonej w miejscowości Gajewo oraz działki nr 342/7 o pow. 0,3200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo. Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko w 2015 roku.

Podjęto również uchwały o charakterze organizacyjnym - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach, co docelowo spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Emocje wzbudziła uchwała dotycząca odwołania Skarbnika Gminy Giżycko - Małgorzaty Biragi. Uzasadnieniem odwołania było utracenie zaufania wójta do skarbnika. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4  było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Automatycznie nasuwa się pytanie - kto zostanie nowym skarbnikiem gminy? Następna sesja rady może przyniesie odpowiedź.

Ponadto na sesji Stanisław Tołwiński, organizator pokazów lotniczych Mazury AirShow podziękował za wsparcie przy organizacji imprezy. Przewodniczący Rady Miron Misztuk poinformował o zawiązaniu się Klubu Radnych „Kochamy Mazury – Dobro Wspólne”. Wójt Marek Jasudowicz przekazał informację o możliwości utworzenia podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze gminy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

    

Sesja

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko w dniu 23 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki w dniu 24 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 marca 2015 r.