mazury16.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury4.jpg

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko26 lutego 2015 roku o godz. 13:00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Giżycko.


Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Prezentacja organizatorów "Mazury Airshow".
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja z działalności Wójta.
7. Zapytania Radnych do Wójta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizycko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gminie Giżycko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 208/86 o pow. 0,0092 ha i nr 208/85 o pow. 0,0029ha- położone w miejscowości Gajewo).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na najem nieruchomości (dz. nr 4/6 o pow. 20m2 położona w miejscowości Upałty Małe).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 10/7 o pow. 0,5414ha położona w miejscowości Upałty).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 98 o pow. 1,3000 ha i część dz. nr 99/1 o pow. 1,1200 ha połozone w obrębie geodezyjnym Pieczonki)..
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 42/39 o pow. 0,4800 ha położona w miejscowości Sołdany).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (część dz. nr 839 o pow. 0,3000 ha położonej w miejscowości Wilkasy).

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 277/2 o pow. 0,1700 ha położona w obrębie geodezyjnym Kamionki).

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 119/4 o pow. 0,5100 ha położona w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe).
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu właściwości województwa dotyczących obowiązku utrzymania czystości i porządku.
20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Link do projektów uchwał

http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/171/1104/Sesja_Nr_V_2015/