mazury15.jpgmazury14.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury10.jpg

IV sesja Rady Gminy Giżycko - Czy potrzebna jest Straż Gminna

28 stycznia 2015 roku godz. 13:00 - IV sesja Rady Gminy GiżyckoIV Sesja Rady Gminy Giżycko

         Na sesji Rada Gminy Giżycko podjęła  następujące  uchwały:

link do treści uchwał:

http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/171/1082/Sesja_Nr_IV_2014/

 

Cz. 1

 

Cz. 2

        

Gorące emocje wzbudziła sprawa likwidacji straży gminnej. Dyskusję na ten temat wywołana została przez radnych wybranych z Komitetu Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Po burzliwej dyskusji głosami 7:5 radni przyjęli stanowisko uzasadniające likwidację straży z uwagi na wysokie koszty funkcjonowania, trudną sytuację finansową gminy oraz niezadowolenie dużej części mieszkańców z dotychczasowych działań straży gminnej. Zgodnie z art. 4. ustawy o strażach gminnych rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia wojewodę. W przypadku nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. Oczekujemy, więc na opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

        Ocena funkcjonowania straży gminnej była przedmiotem ankietowego badania opinii mieszkańców gminy, link poniżej:

http://kochamymazury.pl/gmina-gizycko/306-wiekszosc-mieszkancow-przeciwna-fotoradarom.html