mazury12.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury16.jpg

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko19 grudnia 2014 roku na godz. 13:00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Giżycko.


Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Giżycko.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja z działalności Wójta.
7. Zapytania Radnych do Wójta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 16/11 o pow. 0,1434 ha w miejscowości Kruklin).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gajewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Antonowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2015 – 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Giżycko.
18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko - 17 grudnia 2014 roku o godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki - 17 grudnia 2014 roku o godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 18 grudnia 2014 roku o godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów -18 grudnia 2014 roku o godz. 14:00

 

Projekty uchwał - KLIKNIJ

Projekt budżetu - KLIKNIJ

Projekt Wieloleniej Prognozy Finansowej - KLIKNIJ