mazury8.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury18.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury19.jpg

Wspólne posiedzenie Komisji - czyli kto zapłaci za zniszczone pole

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko, które odbyło się w dniu 7 listopada 2014 roku o godz. 8:00

Cz.1

 

Cz.2 - bez wójtów i pani Leszczeńskiej

Podsumowanie komisji:

Pani Komendant Straży Gminnej nie umiała podać wysokości kwoty wpływów do budżetu gminy z mandatów wystawionych za przekroczenia odnotowane przez fotoradar.

Ceny wody i ścieków mają pozostać na dotychczasowym poziomie.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dotyczący obniżenia wysokości podatku od nieruchomości dla podmiotów turystycznych do poziomu 70% obecnie obowiązującego.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, tzn. przedsiębiorca, który wybuduje nowy obiekt i dzięki temu zatrudni co najmniej dwie osoby, będzie przez 3 lata zwolniony z podatku od nieruchomości.

Bardzo dobre rozwiązanie, które prezentowaliśmy w Programie Wyborczy KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne.

 Zaskoczeniem była nieobecność wójtów i pani Leszczeńskiej podczas drugiej części posiedzenia komisji.

Czyżby obawiali się pytań od radnych, a było ich kilka?

Dlaczego nie pobrano opłat adiacenckich wynikających z podziału dużych obszarów?

Radni wyrażali zdziwienie, że nie zostali o tym poinformowani, a ich uchwała nie była realizowana.

Pojawił się też bardzo nieprzyjemny temat zniszczenia pola uprawnego w Gajewie w wyniku inwestycji jaką prowadziła gmina.

Według relacji Pana Leszka Rapity właściciel terenu prosił o interwencję gminy, złożył nawet oficjalne pismo na które w wymaganym terminie nie otrzymał odpowiedzi.

Zniszczono około 1,5 hektara uprawnego pola. Gmina odebrała inwestycję nie doprowadzając do naprawienia szkód lub zadośćuczynienia.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które pokazywano na posiedzeniu komisji i pismo rolnika do gminy na które nie uzyskał odpowiedzi.

 

zniszczone pole w Gajewie 

 

Zniszczone pole

pole w Gajewie 

Gajewo - pole zniszczone poprzez gminną inwestycję

 

pole