mazury11.jpgmazury17.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury18.jpgmazury1.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury9.jpgmazury6.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury12.jpg

XLI sesja Rady Gminy - czyli wójt nie potrafi przekonać radnych

XLI sesja Rady Gminy Giżycko

24 października 2014 roku, godz. 8:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społeczny i Porządku oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko.

 

Trzy sołectwa miały problemy z prawidłowym złożeniem wniosków o fundusze sołeckie. Dwa z nich właściwie przedstawiły ponowne wnioski, a sołectwo Guty nie spełniło wymogów ustawowych.

 

Posiedzenie komisji.

 

Dyskusję sprowokował radny Leszek Rapita podważając celowość przejęcia przez gminę drogi wewnętrznej w Wilkasach.

W wyniku głosowania projekt uchwały nie uzyskał większości; 4 radnych było za przyjęciem, 4 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nasz komentarz: widać że gmina nie posiada opracowanych czytelnych i prostych zasad przejmowania dróg. Radni nie wiedzą jakie są kryteria i jakie konsekwencje będzie miała podjęta przez nich uchwała. A wójt nie potrafi przekonać do swojego projektu uchwały.

W tak prostej sprawie - porażka wójta?

Nie dysponował żadnymi przekonywującymi argumentami?

Zobaczcie całą sesję: