mazury1.jpgmazury5.jpgmazury16.jpgmazury19.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury2.jpgmazury10.jpg

Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko07 października 2014 roku na godz. 14:00 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Giżycko.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.
6. Zapytania Radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 67/5 o pow. 1,3200 ha w miejscowości Wronka).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 240/2 o pow. 0,2047ha, dz. nr 240/3 o pow. 0,3256 ha, dz. nr 240/4 o pow. 0,2836 ha, dz. nr 240/5 o pow. 0,1827 ha, dz. nr 240/6 o pow. 0,1883 ha, dz. nr 240/7 o pow. 0,1218 ha, dz. nr 240/8 o pow. 0,1095 ha, dz. nr 240/9 o pow. 0,1571 ha, dz. nr 240/10 o pow. 0,1933 ha i dz. nr 240/11 o pow. 0,1774 ha w miejscowości Gajewo).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 223/1 o pow. 0,3341 ha, nr 223/2 o pow. 0,5537 ha, nr 223/4 o pow. 0,1266 ha, nr 223/5 o pow. 0,1315 ha, nr 223/6 o pow. 0,1279 ha, nr 223/7 o pow. 0,1423 ha, nr 223/8 o pow. 0,1423 ha, nr 223/9 o pow. 0,1423 ha i nr 223/10 o pow. 0,1724 ha w miejscowości Gajewo).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 76/6 o pow. 1,3200 ha w obrębie geodezyjnym Sołdany).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część dz. nr 6/134 w miejscowości Bystry).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
13. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

 


Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko odbędzie się w dniu 6 października 2014 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko odbędzie się w dniu 6 października 2014 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Działka Wronka

Wronka - dzierżawa nieruchomości

Działka gajewo

Gajewo - mapa do dzierżawy działki

 


Gajewo

Gajewo dzierżawa

 


Sołdany

Sołdany

 


Bystry

Bystry - mapka dzierżawy działki

 


 Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko - objaśnienie

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko - objaśnienie

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

Zadania budżetowe w Gminie GiżyckoZadania budżetowe w Gminie GiżyckoZadania budżetowe w Gminie Giżycko

Zadania budżetowe w Gminie Giżycko

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

 Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

 Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

Zmiany w budżecie Gminy Giżycko

 

rio

 

rio