mazury18.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury5.jpgmazury7.jpgmazury17.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury4.jpg

Wójt Sieroński życzy aby Kochamy Mazury wygrało wybory na Wójta - XXXIX sesja

XXXIX Sesja Rady Gminy Giżycko09 września 2014 roku o godz. 13:00 odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Giżycko.

Ta sesja obfitowała w różnego rodzaju ciekawostki.

Jedną z nich jest informacja, że pan Sieroński obawiając się konieczności realizacji przedsięwzięć  z funduszy sołeckich, rozpoczął kampanię wyborczą promującą Kochamy Mazury. Dziękujemy za agitację wyborczą na rzecz Kochamy Mazury.

Czyżby fundusz sołecki przerósł możliwości pana Sierońskiego?

Czyżby zrezygnował z kandydowania na wójta?

 

ZOBACZCIE:

 Wójt Sieroński życzył aby Kochamy Mazury wygrało wybory na Wójta

 

Podziękowania radnego Mirona Misztuka dla Stowarzyszenia Kochamy Mazury.

 

Sesja była dość szybka i znów nie było dyskusji na temat podejmowanych uchwał..

Nawet kwestia podjęcia uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Kochamy Mazury nie wywołała ani jednego zapytania. Oprócz 2 radnych, którzy wstrzymali się od głosu, pozostali bez słowa zagłosowali za odrzuceniem skargi na niegospodarność i niezgodne z prawem postępowanie wójta.

Należy dodać, że argumenty przedstawione przez sekretarza gminy w  uzasadnieniu do uchwały nie różniły się od tych , które prezentowano na komisji rewizyjnej. Wówczas komisja rewizyjna nie zajęła stanowiska i rozważała możliwość uznania skargi za zasadną. Cóż, taka jest demokracja, a raczej sytuacja, że wójt ma większość w radzie, która nie zadaje pytań, nie analizuje, tylko bezgłośnie zatwierdza zaproponowane uchwały.

Ale czy tak powinien zachowywać się organ sprawujący kontrolę nad wójtem?

Kto jak nie radni powołani są do analizowania prawidłowości decyzji i wyznaczania kierunków działań gminy?

Zobaczcie całą sesję: