mazury13.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury17.jpg

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko26 sierpnia 2014 roku na godz. 13:00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Giżycko.
 Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4.    Ślubowanie oraz nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
5.    Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6.    Informacja z działalności Wójta.
7.    Zapytania Radnych do Wójta.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko.
9.    Zapoznanie Rady Gminy Giżycko ze skargami na Wójta Gminy Giżycko.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 346/2 o pow. 0,0492 ha w miejscowości Wilkasy)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 39/2 o pow. 0,3054 ha w miejscowości Wilkasy).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 23/1 o pow. 0,0630 ha i nr 23/2 o pow. 0,0176 ha w miejscowości Świdry).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 201/3 o pow. 0,0028 ha w miejscowości Bogaczewo).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 2/12 o pow. 0,0774 ha, nr 1/6 o pow. 0,1208 ha i nr 1/7 o pow. 0,0753 ha w miejscowości Kozin).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 272/2 o pow. 0,0018 ha w miejscowości Wilkasy).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 142/5 o pow. 0,2362 ha na dz. nr 120/5 o pow. 0,1093 ha w miejscowości Pieczonki).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (dz. nr 173/2 o pow. 0,0256 ha w miejscowości Spytkowo).
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2019.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.
21.    Odpowiedzi na zapytania radnych.
22.    Sprawy różne i wolne wnioski.
23.    Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko w dniu 25 sierpnia 2014 roku, godz. 10:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 346/2 o pow. 0,0492 ha w miejscowości Wilkasy).
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 39/2 o pow. 0,3054 ha w miejscowości Wilkasy).
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 23/1 o pow. 0,0630 ha i nr 23/2 o pow. 0,0176 ha w miejscowości Świdry).
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 201/3 o pow. 0,0028 ha w miejscowości Bogaczewo).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 2/12 o pow. 0,0774 ha, nr 1/6 o pow. 0,1208 ha i nr 1/7 o pow. 0,0753 ha w miejscowości Kozin).
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 272/2 o pow. 0,0018 ha w miejscowości Wilkasy).
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 142/5 o pow. 0,2362 ha na dz. nr 120/5 o pow. 0,1093 ha w miejscowości Pieczonki).
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (dz. nr 173/2 o pow. 0,0256 ha w miejscowości Spytkowo).
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2019.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 25 sierpnia 2014 roku, godz. 13:30 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 346/2 o pow. 0,0492 ha w miejscowości Wilkasy).
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 39/2 o pow. 0,3054 ha w miejscowości Wilkasy).
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 23/1 o pow. 0,0630 ha i nr 23/2 o pow. 0,0176 ha w miejscowości Świdry).
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 201/3 o pow. 0,0028 ha w miejscowości Bogaczewo).
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 2/12 o pow. 0,0774 ha, nr 1/6 o pow. 0,1208 ha i nr 1/7 o pow. 0,0753 ha w miejscowości Kozin).
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 272/2 o pow. 0,0018 ha w miejscowości Wilkasy).
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 142/5 o pow. 0,2362 ha na dz. nr 120/5 o pow. 0,1093 ha w miejscowości Pieczonki).
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (dz. nr 173/2 o pow. 0,0256 ha w miejscowości Spytkowo).
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2019.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu, w którym zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

dz.201-3Bogaczewo

 zal.dz.201-3Bogaczewodz-Kozinzal-Kozindz-Pieczonki-Kozuchyzal-Kozuchyzal-Pieczonkidz.173-2Spytkowozal.dz.173-2Spytkowodz-swidry

 zal-swidrydz.39-2Wilkasyzal.39-2Wilkasydz.272-2Wilkasyzal.dz.272-2Wilkasydz.346-2Wilkasyzal.dz.346-2Wilkasy

 

 

Zobacz kolejne załączniki:  Załącznik 3, 4, 6, 7, 8, 9