mazury20.jpgmazury3.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury4.jpgmazury14.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury11.jpgmazury12.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury7.jpgmazury9.jpgmazury2.jpg

Komisja Rolnictwa o kanalizacji, melioracji i śmieciach

Komisja rolnictwaW dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Informacja na temat działalności spółki Aglomeracja Giżycko.
3. Zapoznanie się ze stanem melioracji na terenie Gminy Giżycko.
4. Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.