mazury14.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury12.jpgmazury1.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury19.jpgmazury11.jpg

Komisja Rolnictwa o kanalizacji, melioracji i śmieciach

Komisja rolnictwaW dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Informacja na temat działalności spółki Aglomeracja Giżycko.
3. Zapoznanie się ze stanem melioracji na terenie Gminy Giżycko.
4. Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.