mazury18.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury10.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury2.jpg

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Giżycko w dniu 09.06.2014

komisjaWspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 09 czerwca 2014 roku, godz. 8:30

34:55 - ... "w wyniku działań lepszego starostwa bo oni mają jakby uprawnienia nakazać na swoich odcinkach  poszczególnym właścicielom dbanie głównie o te głównie urządzenia melioracyjne i o my tu piszemy tyle pism do starostwa i niestety ten temat zawsze " ... - wójt

 1:01:40 - ..." przepraszam Pani skarbnik my dyskutowaliśmy żeby nie dać tego i co dajemy tak ? (Radny L. Andruszkiewicz) ... no tutaj jest propozycja Pana wójta żeby udzielić, udzielić tego wsparcia " .. .(Pani skarbnik)

1:05:55 - ..." czy istnieje takie niebezpieczeństwo,  czy za jakiś czas za rok za dwa, trzy że ta spółka może być sprzedana i nie będzie własnością gminy ? " - (Radny L. Andruszkiewicz)

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko w dniu 09 czerwca 2014 roku, godz. 12:00

 

 26:00 - dyskusja o podjęciu uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego wprowadzenia
do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.

 

58:15 - ..." ci nasi strażacy nie mają po prostu mundurów  ... wykładamy 10 000 zł na auto do powiatu, a nie kupujemy mundurów własnym strażakom, to coś jest nie tak" ... (Radny M. Nikitiuk)

Czy Gmina Giżycko powinna wspierać finansowo Powiatową Straż Pożarną w sytuacji gdy własne straże pożarne potrzebują mundurów?

1:11:00 - ... "proszę również zwrócić na to uwagę ze działka ... znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum w Bystrym i z tego co pamiętam wielokrotnie była rozmowa na ten temat że będzie się planowało tam lub się planuje zorganizowanie boiska przyszkolnego" ... - (Radny R. Należyty)  ...   "ja rozmawiałem z Panią dyrektor zanim wystąpiłem ..., jak ona to widzi , no nie robiła tutaj wielkich takich trudności i wyraziła zgodę tylko z taką obawą żeby mogła ten blaszak gdzieś przy ogrodzeniu było gdzieś postawić" ...  - (Prezes GZK) 

Czy Gimnazjum w Bystrym powinno mieć swoje boisko szkolne?