mazury14.jpgmazury17.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury16.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury11.jpg

Jak funkcjonuje GOKiR w Wilkasach? Posiedzenie komisji

Gokir w Wilkasach

12 maja 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Porządku oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Informacja dotycząca działalności GOKiR.
3. Informacja o realizacji zamierzeń dotyczących GOKiR w Wilkasach i świetlic wiejskich w 2013 roku.
4. Kalendarz imprez na 2014 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Wyjazd do GOKiR-u w Wilkasach – zapoznanie się ze stanem obiektu po remoncie.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Cz.1 Posiedzenie w budynku Gminy Giżycko

Przychodu Parku Wodnego za 2013 rok wynoszą 698 783zł , a koszty 998 159zł - Dyrektor GOKiR

 

Cz. 2 Wizyta w GOKiR w Wilkasach

Które pomieszczenia zostały wyremontowane?

"A na te sprzęty nie ma pomieszczenia? "

"Czyli z instruktorów jest tu tylko Basia? I więcej tu nikogo nie ma z instruktorów , reszta jest na betonach?"

5,25 - "Tu tak ładnie , a tu strasznie ..." pani Przewodnicząca

 

Cz. 3 Wizyta w świetlicy na tzw. betonach

" Z zewnątrz marnie to wygląda" - pani Przewodnicząca

" 12 stopni w zimie było " - Dyrektor GOKiR

"Te drzwi to chyba przypominają czasy komunizmu" - Radna Stanisława Pietrzak

Poniżej prezentujemy poglądowy schemat wykorzystania pomieszczeń w budynku w Wilkasach.

Skala i proporcje pomieszczeń nie zostały zachowane.

GOKiR