mazury17.jpgmazury9.jpgmazury2.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury4.jpg

Posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko

Wspólna komisja22.04.2014 r. o godz. 8:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2013 roku.
4. Informacja do Rady Gminy o przebiegu realizacji budżetu za 2013 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Giżycko.
5. Informacja do Rady Gminy z przebiegu realizacji budżetu za 2013 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych w Gminie Giżycko.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia ulg w biletach
w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za przewóz oraz opłat dodatkowych w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko.
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2014 – 2018.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
12. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości w drodze bezprzetargowej (część dz. nr 118/1 o pow. 0,0800 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki i udział Gminy 160/1000 w nieruchomości nr 76/2 o pow. całkowitej 0,1506 ha).
13. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 226/2 o pow. 0,0109 ha w obrębie geodezyjnym Bogaczewo).
14. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 205/1 o pow. 0,2522 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
15. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 337/1 o pow. 0,0877 ha w obrębie geodezyjnym Wilkasy).
16. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 517/6 o pow. 0,0060 ha w Wilkasach).
17. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 263/1 o pow. 0,0128 ha w obrębie geodezyjnym Bogaczewo).
18. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, Gmina Giżycko.
19. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Mtskheta w Gruzji a Gminą Giżycko.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Wójt pomimo wcześniejszej deklaracji o rezygnacji z fotoradarów chce ponownie podpisać umowę o dzierżawę tego sprzętu. Do września b.r. znów na drogach pojawi się gminny fotoradar.

A tak mówił wójt 16.12.2013 roku : ".. schodzimy z fotoradarów, no człowiek na błędach się uczy, ja uważam też była pomyłka ... może nie była pomyłka, uważam że źle była realizowana ta praca ..."  Można to zobaczyć na stronie: http://kochamymazury.pl/wiadomosci-z-gminy-gizycko/239-xxxiii-sesja.html