mazury15.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury10.jpg

XXXV sesja Rady Gminy Giżycko - Wiatraków i drogi za milion nie będzie?

sesja Rady Gminy Giżycko31.03.2014r. o godz. 8.00 odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Giżycko.

 

Wójt wycofał z porządku obrad kontrowersyjne projekty uchwał dotyczące nabycia drogi w Sterławkach Małych za kwotę około 1 000 000 zł oraz udzielenia dzierżawy działki w miejscowości Upałty na okres 15 lat.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

Wiatraków w Gminie Giżycko nie będzie.

Mapa pokazuje nieruchomość o powierzchni 3,5918 ha, nad jeziorem, w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, która miał być kupiona z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka oznaczona została kolorem żółtym i dochodzi do torów kolejowych.

Mapa Drogi w Sterławkach Małych

 

Projekt uchwały dotyczący kupna drogi w Sterławkach małych za kwotę około 1 000 000 zł

Projekt uchwału dotyczący kupna drogi w Sterławkach Małych

Cz. 1 Rozpoczęcie sesji

 

Cz. 2 Podejmowanie uchwał.

 

Cz. 3 Podejmowanie uchwał. Redagowanie treści  uchwały w której użyto niejasnego sformułowania .

 

Cz. 4 Zapytania radnych.

Cz. 5 Sprawy różne.

Gmina Giżycko nie wykonała uchwały dotyczącej osiedla Grajwo.

W Wilkasach pani sołtys powiesiła ogłoszenie na drzewie.

Czy Wójt wyciągnie konsekwencje wobec urzędnika, który zakwalifikował budowę pomostów w Wilkasach jako inwestycje celu publicznego?

Nikt nie udzielił odpowiedzi na zapytanie dlaczego Pan konserwator z gimnazjum w godzinach pracy spaceruje wzdłuż jeziora.

Cz. 6 Sprawy różne. Wójt w odpowiedzi na pytanie informuje o pracach nad zmianami w studium uwarunkowań, które wykluczą możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 

 25 marca skierowaliśmy do Gminy Giżycko wniosek o zakończenie procedur dotyczących możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Wniosek u uchwałę uchylającą MPZP