mazury4.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury10.jpg

Zwierciadło Gminy

Porządek obrad sesji Rady Gminy Giżycko 22.05.2012

Sesja Rady Gminy Giżycko odbędzie się w dniu 22.05.2012 o godz. 9:00 .

Komisja finansów - 21.05.2012 o  godz. 9:00 .

W porządku obrad nie ujęto kwestii głosowania nad zmianami w Studium Uwarukowań. Sprawa lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach Gminy Gizycko nie będie rozpatrywana na najbliższej sesji .

Czekamy na informację o kolejnej sesji Rady Gminy.

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Giżycko

 

Porządek sesji 22.05.2012