mazury2.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury4.jpgmazury10.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury18.jpg

Zwierciadło Gminy

Porządek obrad sesji Rady Gminy Giżycko 22.05.2012

Sesja Rady Gminy Giżycko odbędzie się w dniu 22.05.2012 o godz. 9:00 .

Komisja finansów - 21.05.2012 o  godz. 9:00 .

W porządku obrad nie ujęto kwestii głosowania nad zmianami w Studium Uwarukowań. Sprawa lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach Gminy Gizycko nie będie rozpatrywana na najbliższej sesji .

Czekamy na informację o kolejnej sesji Rady Gminy.

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Giżycko

 

Porządek sesji 22.05.2012