mazury11.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury8.jpgmazury3.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury6.jpg

Zwierciadło Gminy

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Giżycko w dniu 05.12.2012

Radni m.in. będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie.

Należy zadać sobie pytania.

Czy dzieci z okolic Spytkowa nie mają prawa do uczęszczania do szkoły w pobliżu ich zamieszkania?

Czy rodzice z okolic Spytkowa nie mają prawa do edukowania dzieci tak jak dotychczas w szkole w Spytkowie?

Dlaczego Gmina wprowadza uciążliwości dla mieszkańców, którzy i tak już zostali obarczeni lokalizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie?

"Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o

Czytaj więcej: Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Giżycko w dniu 05.12.2012

XX sesja Rady Gminy Giżycko - 26.10.2012

 Część I

 

Część II

 

Część III