mazury10.jpgmazury11.jpgmazury1.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury17.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury16.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury7.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury4.jpg

Zwierciadło Gminy

XV sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Giżycko. 

To była kolejna emocjonująca sesja rady. Radni podjęli szereg uchwał dotyczących obrotu nieruchomościami.

Największe emocje wzbudziła kwestia podatków od nieruchomości. Radni co do zasady utrzymali stawki podatku obowiązujące w 2015r. Jednakże nie wyodrębniono odrębnej niższej stawki podatkowej dla przedsiębiorców branży turystycznej posiadających liczbę miejsc noclegowych powyżej 50. Za argumentacją przybyłych przedsiębiorców wnoszących o zachowanie przywileju, który obowiązywał tylko w 2015 r. opowiedzieli się radni Wiesław Kulik i Leszek  Andruszkiewicz. Oponowali popierając projekt uchwały w brzmieniu wniesionym pod obrady radni Agnieszka Konc, Jerzy Puczel i

Czytaj więcej: XV sesja Rady Gminy Giżycko

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

26 listopada 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Giżycko