mazury4.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury8.jpgmazury1.jpg

Zwierciadło Gminy

V sesja Rady Gminy Giżycko - Likwidacja Straży Gminnej

26 lutego 2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Giżycko - Likwidacja Straży Gminnej

 

        Na sesji podjęto szereg uchwał głównie dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z dotychczasowymi dzierżawcami, m.in z dzierżawcą plaży w Wilkasach. Ustalono kryteria rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizycko. 

           Jednak największe emocje wzbudziła uchwała w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gminie Giżycko. Przeciwnicy likwidacji straży przytaczali argumenty związane z zachowaniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz z koniecznością podejmowania interwencji porządkowych. Komendant Wojewódzki Policji w

Czytaj więcej: V sesja Rady Gminy Giżycko - Likwidacja Straży Gminnej

Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko26 lutego 2015 roku o godz. 13:00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Giżycko.


Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Prezentacja organizatorów "Mazury Airshow".
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja z działalności Wójta.
7. Zapytania Radnych do Wójta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów

Czytaj więcej: Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy Giżycko