mazury3.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury9.jpgmazury14.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury18.jpg

Zwierciadło Gminy

VI sesja Rady Gminy Giżycko - Odwołanie Skrabnika Gminy

25 marca 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Giżycko, której głównym tematem było odwołanie Skarbnika Gminy 

        Na sesji podjęto uchwałę  w sprawie wyboru Dariusza Grygieńczy jako przedstawiciela Gminy Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ponownie określenio kryteria rekrutacji, punktacji na etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Giżycko.

Zmieniono budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giżycko na lata 2015-2020. Gówną zmianą było wprowadzenie realizacji inwestycji budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo - koszt 984.658,40 zł z czego dofinansowanie z UE 400.267 zł

Czytaj więcej: VI sesja Rady Gminy Giżycko - Odwołanie Skrabnika Gminy

Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Giżycko

gmina gizycko25 marca 2015 roku o godz. 13:00 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Giżycko.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.
6. Zapytania Radnych do Wójta.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie

Czytaj więcej: Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Giżycko