mazury20.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury10.jpgmazury2.jpg

Zwierciadło Gminy

VIII sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

 

W dniu 7 maja 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Giżycko. Radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz odrzucili  skargę na działalność wójta. Przyjęli oświadczenie w sprawie wspólnych obchodów 25-lecia samorządności. W dniu 29 maja 2015 r. odbędzie się uroczysta sesja trzech samorządów Rady Powiatu Giżyckiego, Rady Miejskiej w Giżycku i Rady Gminy Giżycko. 

Radni przegłosowali zmiany w budżecie gminy, które dotyczyły realizacji funduszy sołeckich. Zabezpieczono środki finansowe na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bystry oraz na budowę wiaty, grilla i doposażenie świetlicy w miejscowości Sterławki Małe.

Czytaj więcej: VIII sesja Rady Gminy Giżycko

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

7 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zbycia nieruchomości w Kruklinie i w Kozinie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta.

Wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Konc złożyła wniosek o przedstawienie na sesji  informacji wójta na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Czytaj więcej: Projekty uchwał na VIII sesję Rady Gminy Giżycko