mazury10.jpgmazury6.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury16.jpgmazury11.jpgmazury5.jpgmazury7.jpgmazury20.jpgmazury15.jpg

Zwierciadło Gminy

Nowy Prezes - Arkadiusz Adamczyk

kochamymazuryW dniu 06 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kochamy Mazury.

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Kochamy Mazury.

Udzielono absolutorium dla Zarządu i przyjęto budżet na 2018 r.

W wyniku głosowania członków stowarzyszenia nowym Prezesem został Arkadiusz Adamczyk.

Podjęto uchwały w sprawie określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia Kochamy Mazury, w tym kwestii zaangażowania w sprawy lokalizacji w Powiecie Giżyckim inwestycji oddziaływających na środowisko dotyczących budowy chlewni i ferm kurzych.

 

 

Porządek obrad i materiał z XVIII sesji Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

23 lutego 2016 r. o godz. 13:00 odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Giżycko

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.

6. Zapytania radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w gminie Giżycko

Czytaj więcej: Porządek obrad i materiał z XVIII sesji Rady Gminy Giżycko