mazury12.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury14.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury2.jpgmazury13.jpgmazury17.jpg

Zwierciadło Gminy

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko -Czy istnieje realne zagrożenie budowy wiatraków nad Niegocinem?

Gmina Giżycko

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Na sesji radni podjęli jednogłośnie wszystkie projekty uchwał. Oznacza to, m.in. iż zostały zabezpieczone środki z budżetu gminy na realizację przez Powiat Giżycki  budowy ciągu pieszo-rowerowego w Gajewie i Sulimach.

 Sesja cz. I

 

Na sesji na wniosek wiceprzewodniczącej rady Agnieszki Konc została przedstawiona informacja na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w kontekście projektu planu województwa przewidującego obszary rozwoju dużej energetyki wiatrowej w gminie Giżycko. Z dyskusji pomiędzy radną Agnieszką Konc a przedstawicielem firmy opracowującej studium wynika, iż tylko

Czytaj więcej: W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko -Czy istnieje realne zagrożenie...

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Gmina Giżycko

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zmian statutu GZEAS oraz GOPS-u. Kompetencje dotyczące pomocy socialnej dla uczniów przejdą do GOPS-u.

Szereg projektów uchwał dotyczy spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.

Radni podejmą decyzję o ewentualnym przekazaniu Powiatowi Giżyckiemu środków w wysokości 300tys. zł celem budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gajewo i Sulimy.

Czytaj więcej: 28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.